SkC 2


SkC 2 tillverkades av ASEA Ts 1950. Tillverkningsnummer 320.
891 mm ellok för Skånska Cement Aktiebolaget, SkC 2, Limhamn. Sålt 1968 som skrot till Södermans Metall- & Textilråvaror.
Länk till ASEA Sigurdverkstaden, Västerås, Sverige

GC Rc4 1195

Jag vill lägga till följande på denna sida: