Svenska privatbanor och järnvägsoperatörer

På denna sida hittar du (så småningom) en översikt över alla normalspåriga svenska enskilda järnvägar genom tiden samt privata operatörer som arbetar på eller nära de svenska järnvägarna. De enskilda svenska järnvägarna byggdes och/eller drevs av lokala järnvägsaktiebolag till skillnad från statsbanorna, som var en statlig angelägenhet.
Dessa enskilda järnvägar var som regel till stora delar uppbyggda på olika sätt. Många gånger fanns privata intressenter, antingen bolag nära järnvägen eller privatpersoner, som såg järnvägen som en investering och i vissa fall var de dotterbolag till andra företag. Ofta var dessa järnvägsaktiebolag helt eller delvis ägda av städer eller kommuner längs banan. Den vanligen förekommande benämningen "privatbana" är därför i många fall missvisande.
Många svenska enskilda järnvägar förstatligades redan på 1800-talet, exempelvis en rad järnvägar mellan Malmö och Göteborg år 1896 för att bilda den statliga Västkustbanan. År 1939 tog riksdagen ett beslut om allmänt järnvägsförstatligande, vilket genomfördes successivt under de följande åren. Vissa järnvägar var staten inte intresserad av att ta över på grund av dålig ekonomi och dessa blev istället nedlagda.
Idag återstår endast ett fåtal enskilda järnvägar men istället har tillkommit en del privata operatörer som äger lok och vagnar och trafikerar sträckningar i hela Sverige.
Visa alla operatörer.

Bana Namn Period
BLSRBLS Rail AB2009 -
BRLLBeacon Rail Leasing Ltd2008 -
HCTORHector Rail AB2004 -
ITAGInlandståg AB2009 -
MTABMalmtrafik AB (Malmbanan)1996 -
MWABMidwaggon AB1998 -
NRNetRail AB1995 -
NRFABNordic Re-Finance AB2006 -
NTABNordiska Tåg AB2010 -
RCTRailcare T AB2008 -
SkJbSkandinaviska Jernbanor AB2011 -
SSRTAffärsverket Statens Järnvägar2001 -
STABSvensk Tågkraft AB2004 -
STRStrukton Rail AB2003 -
TABTågfrakt AB1996 -
TKABSvenska Tågkompaniet AB1999 -
TÅGABTågåkeriet i Bergslagen AB1994 -
VIDAVida Wood AB2004 -

Jag vill lägga till följande på denna sida: