Landskrona - Ängelholm Järnväg - LEJ. Historia och lok översikt

Landskrona - Ängelholm Järnväg

Landskrona-Ängelholm Järnväg (LEJ) var en privat järnväg som sträckte sig mellan Landskrona och Ängelholm via Billesholm och Åstorp. Den totala sträckan var 49 km och den öppnades för allmän trafik år 1876. Landskrona strävade efter att vidga sitt begränsade inflytandeområde genom att utveckla järnvägsförbindelser. Eftersom Ängelholm också sökte anslutning till järnvägsnätet möttes de två städernas intressen i Åstorp.
I konkurrens med Helsingborg, ville Landskrona genom LEJ bli en viktig transportör av skånsk stenkol. Stora förhoppningar knöts till detta projekt, men Landskrona förlorade kampen mot Helsingborg om västkustbaneavsnittet till Halmstad. Statens Järnvägar (SJ) visade intresse endast för avsnittet Ängelholm-Billesholms gruva längs Västkustbanan. Trots det ansågs det vara orättvist att inte statliggöra hela banan, vilket ledde till att LEJ förstatligades år 1896. Från och med det året blev den 23 km långa sträckan mellan Ängelholm och Billesholm en integrerad del av Västkustbanan.
Stationer: Landskrona, Säby, Vadensjö, Ottarp, Kingelstad, Ekeby, Billesholms gruva, Norra Vram, Åstorp, Spannarp, Ängelholm.

Ur Nordisk familjebok 1911:
Landskrona-Ängelholms järnväg, med normalspår (1,435 m) och en längd på 49 km, ägdes ursprungligen av Landskrona-Ängelholms järnvägsaktiebolag. Den köptes dock upp av staten den 1 januari 1896 och har sedan dess varit en del av den så kallade Västkustbanan som drivs av statens järnvägar. Sträckan mellan Åstorp och Ängelholm, som är 14 km lång, öppnades för trafik den 31 december 1875. Sträckan mellan Landskrona och Åstorp, som är 35 km lång, öppnades den 1 november 1876.

- LEJ ånglok
- LEJ ångvagnar

Jag vill lägga till följande på denna sida: