Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar - SWB. Historia och lok översikt

Stockholm - Västerås - Bergslagens JärnvägarSJ S1 1923

Jag vill lägga till följande på denna sida: