Borås - Herrljunga Järnväg - BHJ. Historia och lok översikt

Borås - Herrljunga Järnväg

Västra stambanan öppnade år 1861 och det dröjde inte länge förrän man i Borås fick intresse av att sammanbinda Borås med den nya banan. Herrljunga valdes som ändpunkt och med en spårvidd på 1217 mm kunde den 42 kilometer långa Borås Järnväg (BJ) invigas i juli 1863.
Som dragkraft köpte man 4 tanklok i England och år 1892 tillkom en ångvagn. Dessutom köpte man 10 personvagnar och 54 godsvagnar.
1874 ändrades banans namn och initialer till Borås - Herrljunga Järnväg (BHJ), eftersom samma initialer användes av det nybildade Bergslagernas Järnvägar.
Omlastningskostnaden i Herrljunga till normalspåriga godsvagnar ökades år för år och 1898 byggdes banan om till normalspår (1435 mm). Tre nya ånglok beställdes från Nohab i Trollhättan och senare tillkom ytterligare 1 nytt och 4 begagnade ånglok. Den smalspåriga ångvagnen blev ombyggd för normalspår.
1930 skedde en sammanläggning med Varberg–Borås Järnväg (WBJ) och det nya namnet blev då Varberg–Borås–Herrljunga Järnväg (VBHJ).

- BHJ ånglok
- BHJ motorlok

Länkar:
Historiskt.nu
Culturum.se

Jag vill lägga till följande på denna sida: