Vida Wood AB - VIDA. Historia och lok översikt

Vida Wood AB

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood.
Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.
Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Vida köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, Vida Skog. Totalt anskaffas ca 3,9 miljoner m3fub årligen. Koncernen har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer konkurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik med bl a eget tåg, egna distributionslager Egestas Parturient Tristique Fusce och försäljningskontor i en rad länder har också genomförts under de senaste åren.

Länk: vida.se


Ritning Nr. Tillverkare År Anteckningar
VIDA TMZ 1406TMZ 1406Nohab1968Köpt ca 2004 från STT MZ 1406. Lackerad röd/sölv 2004 av MPA Måleriproduktion AB, Västerås.
Jag vill lägga till följande på denna sida:
Vida Wood AB - VIDA. Banans historia med alla lok med bilder, ritningar etc


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen