Nordiska Tåg AB - NTAB. Historia och lok översikt

Nordiska Tåg AB

Nordiska Tåg AB startades år 2010 i Borlänge. Bolaget har som affärsidé att utföra specialtransporter på järnväg framförallt åt Trafikverket och dess underentreprenörer. Bolaget är verksamt över statens spåranläggningar i Sverige och har kontoret förlagt till Borlänge.
Nordiska Tåg AB förfogar över lok och vagnar samt egna lokförare. Arbetsledningen har lång erfarenhet från järnvägssektorn i allmänhet och vad beträffar specialtransporter i synnerhet. Bolaget åtar sig även konsultuppdrag omfattande järnvägstrafik i såväl Sverige som Norge.
Nordiska Tåg AB utför idag transporter av omformare på Trafikverkets uppdrag. Bolaget har även avtal med Vossloh Railservices gällande transport av växlar, kran för läggning av växlar samt spårunderhållsmaskiner i Sverige.

Länk: Nordiskatag.se
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
NTAB T43 242T43 242
Nohab1962Köpt 2011 från GC T43 242. Sålt 2021 till NRFAB T43 242. Hyrt 2021 från NRFAB.
NTAB T43 243T43 243Nohab1962Hyrt 2013 från NRFAB T43 243.
NTAB T44 263T44 263
Nohab1969Köpt 2014 från GC T44 263. Sålt 2021 till NRFAB T44 264. Hyrt 2021 från NRFAB.
NTAB TMX 1024TMX 1024
Nohab1961Köpt 2019 från NRFAB TMX 1024. GM 12-567D dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 1,7 m. Uthyrt til Vida Wood. Sålt 2022 till STAB TMX 1024.
NTAB Rc4 1148Rc4 1148ASEA1975Köpt 2019 från GC Rc4 1148. Sålt 2021 till NRFAB Rc4 1148. Hyrt 2021 från NRFAB.

Jag vill lägga till följande på denna sida: