Peterson Rail AB - PRAB. Historia och lok översikt

Peterson Rail AB

Peterson Rail AB Peterson Rail AB startades 2007 med 6 heltidsanställda på huvudkontoret i Trollhättan och alla transporter var råvaror till Peterson Linerboard AS. Anledningen till starten var att säkra råvaruförsörjningen till förutsägbara priser. Den 2 januari 2008 rullade det första tåget för Peterson Rail på spåret.
År 2008 var det första hela verksamhetsåret och Peterson Rail hade då en omsättning på ca 30 miljoner kronor. Företaget utvecklades och ökades med fler kunder inom skogsindustrin. År 2010 ökades expanderingen stort med nya målgrupper och ca 50 heltidsanställda.
För att företaget skulle fortsätta att utvecklas i rätt riktning såldes bolaget i januari 2011 till Nordic Rail som ett dotterbolag till nystartade Nordic Rail AS.
Kundbasen år 2011 var: timmer, massaved, flis, glasråvaror, kalk, fordon och metallskrot. År 2012 gik Peterson Rail AB i konkurs.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
PRAB V10 23V10 23
Henschel1978Köpt 2011 från CQC (ex. SAB V10 23). Typ DHG700C. Vattenkyld 6-cylindrig MTU 4-takts dieselmotor typ 6V396TC12 med turboladdning. Dieselhydrauliskt. 2012 till BLSR V10 23.
PRAB T43 214T43 214
Nohab1962Köpt 2009 från STT T43 214. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 201x till BLSR T43 214.
PRAB 185 675185 675
Bombardier2009Hyrt 2010-12 från Railpool GmbH. Typ TRAXX F140AC2.
PRAB 185 686185 686
Bombardier2010Hyrt 2010-12 från RPOOL 185 686. Typ TRAXX F140AC2.
PRAB 185 687185 687Bombardier2010Hyrt 2011-12 från RPOOL 185 687. Typ TRAXX F140AC2.
PRAB 185 715185 715Bombardier2012Hyrt 2012 från RPOOL 185 715. Typ TRAXX F140AC2.
PRAB TMZ 1403TMZ 1403
Nohab19682011 från Stena TMZ 1403. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1403.
PRAB TMZ 1404TMZ 1404Nohab19682011 från Stena TMZ 1404. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1404.
PRAB TMZ 1405TMZ 1405
Nohab1968Hyrt 2008-12 från TTT TMZ 1405. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk.
PRAB TMZ 1407TMZ 1407
Nohab1968Hyrt 2008-11 från TTT TMZ 1407. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk.
PRAB TMZ 1408TMZ 1408Nohab19682011 från Stena TMZ 1408. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1408.
PRAB TMZ 1409TMZ 1409
Nohab1969Hyrt 2008-12 från TTT TMZ 1409. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk.
PRAB TMZ 1412TMZ 1412Nohab19702011 från Stena TMZ 1412. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1412.
PRAB TMZ 1414TMZ 1414
Nohab19702011 från Stena TMZ 1414. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Nässjö 2012 (avställd). 2012 till BLSR TMZ 1414.
PRAB TMZ 1416TMZ 1416
Nohab19702011 från Stena TMZ 1416. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1416.
PRAB TMZ 1417TMZ 1417Nohab19702011 från Stena TMZ 1417. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2012 till STAB TMZ 1417.
PRAB TMZ 1419TMZ 1419
Nohab19702011 från Stena TMZ 1419. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1419.
PRAB TMZ 1420TMZ 1420
Nohab19702011 från Stena TMZ 1420. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1420.
PRAB TMZ 1422TMZ 1422
Nohab19702011 från Stena TMZ 1422. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2012 till BLSR TMZ 1422.

Jag vill lägga till följande på denna sida: