Borlänge - Siljan Järnväg - BSJ. Historia och lok översikt

Borlänge - Siljan Järnväg

Redan på 1850-talet hade de första planerna börjat smidas på en järnväg till Siljan. 1859 öppnades Gävle-Dala Järnväg (GDJ) från Gävle till Falun och 1879 öppnade Bergslagernas Järnvägars huvudlinje mellan Göteborg och Falun. Ingen av de två banorna verkade dock vara intresserad av att bygga en sidobana till Siljan. Istället konstituerades 1881 Siljans Järnvägsaktiebolag med uppgift att bygga en järnväg mellan Borlänge och Insjön strax söder om Siljan.

Första etappen av Siljans Järnväg, den 9 kilometer långa bandelen Borlänge - Lännheden, öppnades 1 september 1883. Andra etappen, den 28 kilometer långa bandelen Lännheden - Insjön, öppnades 15 november 1884 och därmed var hela Borlänge - Siljan Järnväg (BSJ) på totalt 37 kilometer öppnad för allmän trafik.

Som dragkraft köpte BSJ två stycken C-kopplade ånglok med tender från Nydqvist & Holm i Trollhättan som fick namnen Engelbrekt och Åhl efter Engelbrekt Engelbrektsson och staden Åhl.

Södra Dalarnas Järnväg (SDJ), som öppnades 1881 var inblandad redan från början i Siljans Järnväg. I och med denna järnväg skapades det som var tanken med SDJ från början - att bli en viktig del i transportleden mellan Siljan och Mälaren (Västerås). 1 januari 1912 köptes Borlänge - Siljan Järnväg av SDJ som 1914 förlängde den upp till Rättvik.

Ur Svensk rikskalender 1908:
Siljans järnväg (Borlänge–Insjön)
Ägare: Siljans järnvägsaktiebolag.
Styrelse, adr. Leksand.
Claëson, Otto Hjalmar Leonard, hhöfd.
Holmquist, Carl Fredrik,landshöfding.
Ros, Gustaf, godsägare, vice ordförande.
Larsson, Broms Olof, häradsdomare, verkst. direktör.
Landberg, Carl Magnus, bruksförvaltare.
Edlund, Nils Magnus Edvard, flottningschef.
Tjänsteman Wallenius, Gustaf Ferdinand, trafikchef.

Länk: järnväg.net
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
BSJ 11
Nohab1884Namn: ENGELBREKT. 1912 till SDJ 6. Slopat 1937.
BSJ 22 Nohab1884Namn: ÅHL. 1912 till SDJ.
BSJ 33
Nohab1902Namn: SILJAN. 1912 till SDJ 11.

Jag vill lägga till följande på denna sida: