Dalatåg AB - Dalatåg. Historia och lok översikt

Dalatåg AB

1991 var Hedlunds Trävaru AB i Furudal bekymrade över att riskera att förlora sin godstrafik på järnväg, om banan Furudal - Mora blev nedlagt. Detta skulle drabba verksamheten hårt och företaget följde med i vad som hände på andra håll i landet. Två privata godsoperatörer - det ena var Sydtåg AB - hade 1991 startat i södra Sverige och Hedlunds Trävaru AB funderade om detta kunde vara lösningen för dem också.
Verksamheten var därför med och bildade Dalatåg AB hösten 1991 och påbörjade vagnslasttrafik på entreprenad åt SJ på sträckan Furudal - Mora den 4 november 1991. 7 januari 1992 tog Dalatåg AB över godstrafiken Orsa - Mora.
Efterhand stärktes bolaget med egen lokomotor och personal och efter påsken 1992 utökades trafiken kraftigt. Ett stort diesellok (IBAB T44 281) inhyrdes från Inlandsbanan och från och med juni 1994 trafikerades också sträcken Mora - Östersund med vagnslasttrafik.
Dalatåg AB hade det dock tufft genom att vara bland pionjärerna i denna nya bransch och 1996 tvingades Dalatåg AB ändå ge upp. BK Tåg AB tog sen över den trafik som Dalatåg AB utfört åt SJ Gods.

29 juni 1998:
STOCKHOLM (TT). Konkurrensverket vill att tingsrätten dömer SJ att betala en straffavgift på två miljoner för brott mot konkurrenslagen. Enligt verket har SJ missbrukat sin dominerande ställning genom att hindra Dalatåg AB att konkurrera om vissa kunder.
Dalatåg AB var tidigare underentreprenör åt SJ men fick i juni 1993 rätt till egen trafik på södra delen av Inlandsbanan. För att kunna köra den egna trafiken var Dalatåg AB beroende av att sluta ett samarbetsavtal med SJ, bland annat för att få tillträde till övriga järnvägsnätet.
I avtalet som tecknades mellan SJ och Dalatåg AB sommaren 1994 gjordes en uppdelning av marknaden. Vissa kunder med anknytning till Inlandsbanan förbehölls SJ och andra Dalatåg AB. På det sättet förhindrades Dalatåg AB att fritt välja vilka kunder man ville konkurrera om.
Konkurrensverket menar att SJ utnyttjat sin dominerande ställning genom att försvåra för Dalatåg AB att konkurrera om kunderna fullt ut.
- Som ett dominerande företag med konkurrenter i stark beroendeställning har SJ ett särskilt ansvar att inte agera på ett sätt som får konkurrensbegränsande effekter, skriver verket strängt om sitt beslut.

Bok:
Sagan om det lilla loket - eller "Hur man jagar entreprenörer med blåslampa", berättad av Enar Jäderbrink för Janne Bäckman (1999)
1990 hoppade Enar Jäderbrink av sitt arbete som kanslichef på Orsa Kommun. Han startade företaget Dalatåg AB och blev därmed en av de privata pionjärerna inom godstrafik på järnväg. Till en början verkade allt frid och fröjd och officiellt stöttades Dalatåg AB av SJ. Men snart stod det klart för Enar att det visade intresset bara var kosmetika. En av SJ:s underchefer sade bl a: "Jag skall jaga Dalatåg med blåslampa" - och blåslampan kom ifatt. SJ:s politik, att bli av med en konkurrent innan avregleringen av godstrafiken trädde i kraft, lyckades. 1996 försattes Dalatåg AB i konkurs på egen begäran och idag står SJ instämda för Stockholms Tingsrätt av Konkurrensverket för sitt agerande gentemot Dalatåg AB. Dalatågs konkursbo har dessutom stämt SJ på skadestånd. Det här är berättelsen om det lilla entreprenadföretaget som jagades från banan av den stora bjässen. En "marknadsanpassad David och Goliat-historia i avregleringens tecken".
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
Dalatåg Z67 641Z67 641Nohab1956Köpt 1992 från SJ Z67 641. Cummins KT1150L dieselmotor. Voith L102 dieselhydraulisk växel. Hjulbas 4 m. Namn: Ada. Sålt 1996 till Tågab Z67 207.
SJ Rc1 1013
SJ E2 1194

Jag vill lägga till följande på denna sida: