Orsatåg AB - Orsatåg. Historia och lok översikt

Orsatåg AB

Bolaget Orsatåg AB grundades 1998, då ett diesellok (Z67 649) och ett antal timmervagnar köptes från konkursboet efter Woxna Express AB. Orsatåg bedrev godstransporter längs Inlandsbanan (främst skogsråvaror åt sågverk och massindustrier) och dess tvärbanor men också kalktransporter från Kallholsfors. Under perioden 1998 - 2001 körde Orsatåg en del godstransporter på sträckningen Orsa – Bollnäs.
F.d. SJ T21 84 hyrdes under 1999 från Ekefors Skrot för användning i virkeståg mellan Märbäck och Voxna. Loket kom till Mora i juli 1999, varefter det ommålades i röd/grå färgsättning. Loket skickades sedan till Orsa men redan efter en tur havererade växellådan.
I 2000 köptes ett treaxligt tjeckiskt lok med litterabeteckningen T334. Loket sattes till en början in i vedtågen Märbäck-Vallvik där det fick dra tågvikter om uppemot 700 ton. Det visade tidigt en del problem bl.a. med lågt oljetryck efter en tids körning trots att motorn var helrenoverad och loket fick så småningom ställas av kring årsskiftet 2000/2001. Orsatåg sade upp hyrköpsavtalet med hänvisning till att loket inte uppfyllt garanterade prestanda. Som ersättning inhyrdes TGOJ T43 223 och sedan detta havererat inhyrdes TGOJ T43 242.
Orsatåg AB körde egna tåg fram till 2001, då Inlandsgods AB tog över transporterna. Orsatåg fortsatte som bolag, men fick sitt trafiktillstånd indraget 10. oktober 2002.

Från falukuriren.se - 26. maj 2003:
Orsatåg AB är begärt i konkurs av kronofogdemyndigheten på grund av att bolaget resterar med 416 000 kronor i skatteskuld. Konkursförvaltare är Fredrik Sandberg i Mora och hans uppgift blir att försöka reda ut bolagets affärer och försöka avsluta de tvister som pågår. Dessa gäller med bland andra Banverket på vilket Orsatåg anser sig ha en fordran med 600 000 kronor, sedan dess trafik på Bollnäsbanan stoppades av en bro som raserats på grund av eftersatt underhåll. Orsatågs verksamhet har den sista tiden mest bestått i att hyra ut rullande material till andra tågbolag.

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
Orsatåg T21 84T21 84MAK1957Hyrt 1999 från Ekefors Skrot (ex. SJ T21 84). Motorhavari 23/8-99. Orsa 1999-2002 (avställt). Sålt 2005 til Qvick Entreprenad, Ljungaverk.
Orsatåg Z67 649Z67 649
Nohab1957Köpt 1999 från Envitrak AB (ex. WE Z67 649). Dieselhydraulisk. Hjulbas 4 m. Sålt 2002 till Gävle Järnvägsteknik Z67 002. Konkurs 2015. Avställt.
Orsatåg T334.0 893T334.0 893CKD1969Köpt 2000 från Gumotex, Breclav, Tjeckien. Renoverad 2000 av Lokomont, Brno, Tjeckien. Skoda dieselmotor. Dieselhydraulisk. I drift Märbäck-Vallvik. Returnerad 200x på grunn av att loket inte uppfyllte garanterade prestanda. Sålt 200x till TTT T334 893.

Jag vill lägga till följande på denna sida: