Eslöv - Hörby Järnväg - EHJ. Historia och lok översikt

Eslöv - Hörby Järnväg

Hörby kom under 1800-talet att figurera i över tio järnvägsprojekt men endast tre av dem förverkligades. Det första, Höör-Hörby Järnväg (HHyJ), öppnades 1882 och gav förbindelse med Södra Stambanan. Det andra, Hörby-Tollarps Järnväg (HTJ), öppnades 1886 och hade i Tollarp anslutning till Gärdsbanan och därigenom indirekt till Kristianstad. Det tredje projektet, Eslöv-Hörby Järnväg (EHJ), öppnades 1897 och gav förbindelse med den snabbt växande staden Eslöv och avkortade samtidigt restiden till Lund och Malmö.

Den 29 november 1895 beviljades koncessionsansökan för en järnväg mellan Eslöv och Hörby, och koncessionen överläts den 11 februari påföljande år på det nybildade Eslöv-Hörby Järnvägsaktiebolag. Bygget av banan startade den 1 april 1896 och man räknade med att vara färdig före årets slut. Dock blev det inte så - först den 1 juni 1897 kunde banan öppnas för trafik.
Rallarbråk och ekonomiska problem som framtvingade en rekonstruktion var bland orsakerna till förseningen. Eslöv-Hörby Järnväg hade en längd av 24 km och största tillåtna hastighet blev 40 km/tim.

Eslöv-Hörby Järnväg anskaffade till trafikstarten 1897 endast ett lok. Detta var möjligt genom samarbetet med de andra järnvägsbolag, som året därpå skulle bilda ÖSJ. Loket hade axelföljd 1C och byggdes av Nydqvist & Holm i Trollhättan. Ursprungligen märktes loket EHJ 9 med den typ av skylt, som sedermera blev ÖSJ-standard. Numret var redan anpassat till en lokserie i ÖSJ och bibehölls därför, när detta bolag bildats. Som ÖSJ 9 kom loket att användas på stora delar av ÖSJ-nätet.

Från SJ stationen i Eslöv gick banan till Kastberga station och därefter följde Kungshults station, Munkarps hållplats, Snogeröds station, Fogdarps station, Ringsjöns hållplats, Osbyholms station fram till Hörby station på Höör-Hörby Järnväg.

Ett trafiksamarbete etablerades tidigt mellan Gärds Härads Järnvägar, Hästveda-Karpalunds Järnväg och Hörby-Tollarps Järnväg. När Eslöv-Hörby Järnväg öppnades 1897 ingick även den i detta trafiksamarbete vilket nu hade formaliserats och kallades för Östra Skånes Trafikförening. Denna förening kom att utgöra grunden när Östra Skånes Järnvägsaktiebolag (ÖSJ) konstituerades i Kristianstad den 28 mars 1898. 1 juli 1898 uppgick EHJ i Östra Skånes Järnvägsaktiebolag.

Länkar:
Historiskt.nu
Wikipedia
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
EHJ 99
Nohab18971898 till ÖSJ E 9.

Järnvägsböcker

Stockholms järnvägar del 1 - Västra stambanan

Stockholms järnvägar del 1 - Västra stambanan
Pris 228 kr.

Läs mer


Jag vill lägga till följande på denna sida: