Kristianstad - Immelns Järnväg - KIJ. Historia och lok översikt

Kristianstad - Immelns Järnväg

På en sockenstämma i Immeln 1876, beslutades att arbeta för att få en järnväg från Immeln till Kristianstad, där Christianstad-Hessleholms Järnväg (CHJ) hade byggt en järnvägsknut.
År 1884 grundades Kristianstad-Immelns Jernvegs Aktiebolag och man började sälja aktierna till Kristianstad-Immelns Järnväg (KIJ). Bandelen Kristianstad - lmmeln öppnades den 3 december 1885 och hela linjen fram till Glimåkra var färdig den 1 september 1886. I Glimåkra anlades verkstad och lokstall. Den officiella invigningen av den nya järnvägen skedde med ett festsmyckat tåg som avgick från Kristianstad.

Banlinjen: Kristianstad station, Rödaled station, Balsby station, Balsvik lastplats, Österslöv station, Ekestad station, Karsholm lastplats, Gårrö station, Arkelstorp station, Kaffatorp station, Immeln station, Tubbarp station, Hylta station, Sibbhult station, Röena station och Glimåkra station.

Första året visade goda intäkter men redan det andra året sjönk de igen. Priserna hade gått ner kraftigt på alla de varor som banans trafikområde hade att avyttra. De följande åren blev bättre och på fem år steg trafikinkomsterna 25 procent. Det var främst Glimåkras röda och svarta granit som kommit i ropet.
1901 öppnades järnvägen Sölvesborg - Olofström - Älmhults Järnväg (SOEJ) och därmed förlorade Kristianstad - Immelns Järnväg del av sitt trafikunderlag.
Detta satte fart på utvidgningsplanerna och 1904 fick KIJ koncession på en järnväg mellan Glimåkra och Älmhult. Följande år förvärvade Kristianstad-Hässleholms järnvägsaktiebolag (CHJ) samtliga aktier i Kristianstad-Immelns Järnvägs Aktiebolag till en kurs av 110 kronor per aktie med tillträde den 1 januari 1906.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
KIJ 11 KMV1885M. G. de la GARDIE. Sålt 1901 till Åhus Hamn. Avställt 1922. Skrotat 1924 i Åhus av Ch. Becker, Klippan.
KIJ 22 KMV1885IMMELN. Sålt 1901 till Hissmofors AB 1. Skrotat.
KIJ 22
Ljunggrens1901Omlittererades 1906 till CHJ 9.
KIJ 33 KMV1887SNAPPHANEN. Omlittererades 1906 till CHJ 10.
KIJ 44
Ljunggrens1900Omlittererades 1906 till CHJ 11.

Jag vill lägga till följande på denna sida: