Skåne - Smålands Järnväg - SSJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SSJ  01 01DEVA1915Dieselelektrisk motorvagn. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. 2:a och 3:a klass. Resgodsutrymme. Skrotat 1940.
SSJ  02 02DEVA1921Dieselelektrisk motorvagn. 8-cyl Atlas Diesel Polar Z8f. Resgodsutrymme. Sålt 1940 till SJ 9. Skrotat 1945.
Sänd in bilder
Hectorrail

Järnvägsböcker

Järnvägsresandets historia

Järnvägsresandets historia
Pris 201 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: