Skåne - Smålands Järnväg - SSJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SSJ 11 Helsingborg1893WERNAMO. Sålt 1926 till Vattenfall Fastighetsförvaltning TKV 3. Sålt 1950 till SJ. Slopat 1953. Skrotat 1954 i Vislanda.
SSJ 22 Helsingborg1894
SSJ 33 Nohab1893
SSJ 44 Fox1873Köpt 1892/1904 från NKJ 1. Sålt 1906 till SSA Linköping. Sålt 1956 till NBJ som NKJ 1.
SSJ 55 Helsingborg1896
SSJ 77 Helsingborg1898Ombyggt 1913/24 från 0C0T2. Omlittererades 1939 till SSJ 37.
SSJ 88 Helsingborg1898Ombyggt 1913/24 från 0C0T2. Omlittererades 1939 till SSJ 38.
SSJ 99 Helsingborg1899Ombyggt 1913/24 från 0C0T2. Omlittererades 1939 till SSJ 39.
SSJ 1010 Helsingborg1900Ombyggt 1913/24 från 0C0T2. Omlittererades 1939 till SSJ 40.
SSJ 1111 Helsingborg1902
SSJ 1212 Helsingborg1902
SSJ 1313 Helsingborg1902
SSJ Y3 14Y3 14 Motala1921Köpt 1934 från SJ HVd 1489. Retur 1940 till SJ Y3 1489.
SSJ Na 15Na 15 Nohab1919Köpt 1935 från SJ Na 1435 och omb. till 0D0T3. 1940 retur till SJ Na 1435.
SSJ E 16E 16 Motala1908Köpt 1937 från SJ E 955. 1940 retur till SJ E 955.
SSJ 1818 Motala1908Köpt 1939 från SJ ÖCBb 1525. 1940 till SJ ÖCBb 1525.
SSJ 3737 Helsingborg1898Omlittererades 1939 från SSJ K2 7. 1940 till SJ L12 1589.
SSJ 3838 Helsingborg1898Omlittererades 1939 från SSJ K2 8. 1940 till SJ L12 1590.
SSJ 3939 Helsingborg1899Omlittererades 1939 från SSJ K2 9. 1940 till SJ L12 1591.
SSJ 4040 Helsingborg1900Omlittererades 1939 från SSJ K2 10. 1940 till SJ L12 1592.

Jag vill lägga till följande på denna sida: