Landskrona - Kävlinge Järnväg - LaKJ. Historia och lok översikt

Landskrona - Kävlinge Järnväg

Landskrona-Kävlinge Järnväg (LaKJ) var en privat svensk järnväg belägen i Skåne som öppnades år 1893.
Malmö-Billesholms järnväg (MBJ) trängde in på Landskronas traditionella handelsområde, och som ett svar på detta beslutade staden Landskrona att bygga LaKJ.
Landskrona tecknade 100 000 kr av hela aktiekapitalet som var på 531 600 kr. "Sockerkungen" Carl Tranchell köpte också en betydande aktieandel i järnvägen, eftersom den förenade hans sockerfabrik i Kävlinge med hans raffinaderi i Landskrona. Intäkterna från sockerbetor och råsocker bidrog till järnvägsbolagets inkomster, men LaKJ:s expansion från Kävlinge till Sjöbo ledde till betydande förluster. Samgåendet med Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg (LKSJ) år 1906 möjliggjorde i gengäld besparingar och effektivare drift.
Stationer: Landskrona, Häljarp, Saxtorp, Annelöv, Dösjöbro, Dagstorp, Kävlinge.
År 1919 sammanslogs LaKJ med Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ) till det nya bolaget Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).

Ur Nordisk familjebok 1919:
Landskrona-Kävlinge järnväg (förkortad som La. K. J.) är en normalspårig järnväg med spårvidden 1 435 mm. Den ägs av Landskrona-Kävlinge järnvägsaktiebolag och trafikeras av detta bolag. Järnvägen sträcker sig genom Malmöhus län och sträcker sig över en längd av 20,5 km. Den sträcker sig från Landskrona i sydöstlig riktning till Kävlinge municipalsamhälle och station längs statsbanelinjen Malmö–Ängelholm, belägen 25 km från Malmö. Vid Kävlinge är järnvägen ansluten till statens järnvägar samt Lund–Kävlinge, Landskrona–Kävlinge–Sjöbo och Kävlinge–Barsebäcks järnvägar. Vid Landskrona är den ansluten till statsbanelinjen Landskrona–Billesholms gruva och linjen Landskrona–Billeberga av Landskrona och Hälsingborgs järnvägar. Järnvägen öppnades för trafik i augusti 1893. Vid slutet av 1910 uppgick de bokförda byggnadskostnaderna till 1 328 600 kr, varav 352 539 kr var för rullande materiel. Aktiekapitalet var 531 600 kr och reservfonden var 40 000 kr. Styrelsen för järnvägsbolaget har sitt säte i Landskrona.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
LaKJ 88 Nohab1889Köpt 1912 från SJ VKBa2 475. 1919 till LLTJ 4.
LaKJ 99
Nohab19091919 till LLTJ 5.
LaKJ 1010
Nohab1897Levererades som LaKJ 5. 1919 till LLTJ 6.
LaKJ 1111 Baldwin1892Levererades som LaKJ 1.
LaKJ 1212
Baldwin1892Levererades som LaKJ 2. Slopat 1912.

Jag vill lägga till följande på denna sida: