Jularbo - Månsbo Järnväg - JMJ. Historia och lok översikt

Jularbo - Månsbo Järnväg

Jularbo-Månsbo Järnväg (JMJ) anlades 1919 av Månsbo Järnvägs AB, ett 1916 bildat dotterbolag till Alby Klorat som behövde en järnväg för sina godstransporter från fabriken i Månsbo. Granne med denna fabrik var Gränges Aluminium, som också utnyttjade järnvägen.

Dalpilen 6/8 1920: Jularbo-Månsbo Järnväg öppnades 2 augusti 1920 för allmän persontrafik. Dock gå tills vidare endast ett tåg i vardera riktningen samt endast söckendagar med avgång från Månsbo kl. 11 f.m. och Jularbo kl. 12,50 e.m.

Den 4,8 kilometer långa industribana gick från Jularbo (på SJ stambanan mot Storvik) till industriorten Månsbo, mittemot Avesta på andra sidan Dalälven. Samtlige lok som använts på JMJ köptes av kostnadsskäl begagnade från andra järnvägsbolag. Den 12 december 1925 såldes Månsbo med dotterbolaget Månsbo Järnvägs AB till Svenska Tändsticks AB genom dess dotterbolag Alby Nya Kloratfabriksaktiebolag för en summa av 3,9 Mkr. Persontrafiken nedlades ca 1925. Godstrafiken var periodvis inställt bl.a. 14 januari 1938 - 1 januari 1943.

1976 gick två godstågpar på vardagar. Det sista ångloksdrivna tåget gick på Jularbo-Månsbo Järnväg den 20 september 1977 och det var allra sista reguljära körningen med ånglok i Sverige. Jularbo-Månsbo Järnväg nedlades 1/7 1981 och revs upp 1982.

Ur Nordisk familjebok 1924: Jularbo-Månsbo järnväg (sign. JMJ), normalspårig (1.435 mm.), 4,2 km lång, inom Kopparbergs län belägen, eges och trafikeras af Månsbo järnvägs-a.-b., Stockholm, erhöll koncession 5 maj 1908, beviljad åt enskild person och sedermera öfverlåten på Månsbo järnvägs-a.-b. Järnvägen, som öppnades för trafik 4 febr. 1919 utgår från Jularbo station å Statens järnvägar i väst-nordvästlig riktning till Månsbo. Vid 1922 års slut utgjorde järnvägens bokförda byggnads- och förrådskostnad 774,417 kr. Aktiekapitalet vid samma tidpunkt uppgick till 200,000 kr. Med vederbörligt tillstånd har bolaget inställt trafiken fr. o. m. 24 dec. 1922 (tills vidare beviljadt för ett år i sänder).
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
JMJ 11
Nohab1883Köpt 1916 från JLJ 1. Sålt 1925 till Skånska Cementguteriet SCG 12. Sålt 1929 till skrothandlare, G. Karlsson, Sundbyberg.
JMJ 22 Krauss1875Köpt 1918 från GSJ 4. Skrotat 1931.
JMJ 33
Nohab1880Köpt 1929 från SDJ 4. Slopat 1961. Skrotat 1962.
JMJ 44
Nohab1893Köpt 1948 från MGJ 1. I drift 1972. 1976 till MfÖSJ. Kristianstad 2017.
JMJ 55
Motala1918Köpt 1961 från SJ J 1401. Retur 1972 till SJ.
JMJ 66 Atlas1917Köpt 1972 från SJ J 1298. I drift 1977. Slopat 1977. Sålt 1979 till Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg som SJ J 1298.
Hectorrail
GC Rd2 1071

Jag vill lägga till följande på denna sida: