Landskrona & Helsingborgs Järnvägar - L&HJ. Historia och lok översikt

Landskrona & Helsingborgs Järnvägar

År 1854 beslutades i riksdagen att Malmö skulle bli slutstation för den planerade Södra Stambanan. Det oroade de rivaliserande hamnstäderna Helsingborg och Landskrona som därför omgående började planera för lämpliga järnvägsförbindelser till det snabbt växande nätet av järnvägslinjer. Var stad ville ha egen bana till Stambanan. Ett bolag i Helsingborg verkade för en bana till Hässleholm och ett annat i Landskrona ville ha en till Eslöv. Båda städerna vände sig till staten för att få lån men fick nej och städerna tvingades då till att samarbeta om gemensam bana och gemensamt driftbolag. Byggandet kunde de inte enas om och anlitade olika entreprenörer. Helsingborg byggde sin bana till Billeberga, och Landskrona byggde sin bana till Eslöv på Södra stambanan via Billeberga.

Sträckan Landskrona-Billeberga-Teckomatorp-Eslöv ägdes av Landskrona-Eslövs Järnvägs AB och sträckan Helsingborg-Billeberga av Helsingborg-Landskrona-Eslövs Järnvägs AB. I samband med att provisorisk koncession beviljats 1863 hade dock banornas samhörighet fastslagits och banorna drevs därför som en järnväg under gemensam trafikförvaltning: Landskrona-Helsingborgs Järnvägar (L&HJ)

På ett drygt år byggde man färdigt järnvägen som blev en av de första av många enskilda järnvägar i Skåne. L&HJ invigdes den 31 juli 1865 med kunglig pompa och ståt av Kung Carl XV som kom till Eslöv med hela tre kungliga järnvägsvagnar, vilke kopplades på jubileumståget. Först kördes till Landskrona och sedan till Helsingborg där man avslutade med festmåltid på Ramlösa brunnshotell.

På Landskrona & Helsingborgs Järnvägar kördes genomgående person- och snälltåg från Eslöv till Helsingborg. I Billeberga väntade anknytning med lokaltåg till och från Landskrona. Med ångfärjelinjen till Helsingör 1892 blev L&HJ förbundet med Danmark och resten av kontinenten. Den 1 juli 1938 blir L&HJ ett statligt bolag och 1 juli 1940 går bolaget upp i Statens Järnvägar (SJ).

Stationer Landskrona-Eslöv: Landskrona, Asmundtorp, Billeberga, Teckomatorp, Marieholm, Trollenäs, Eslöv.
Stationer Helsingborg-Billeberga: Helsingborg C, Ramlösa, Raus, Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
L&HJ 11 Beyer1865FÖRENINGEN. Skrotat före 1940.
L&HJ 22
Beyer1865HELSINGBORG. Skrotat 1923.
L&HJ 33 Beyer1865LANDSKRONA. Skrotat före 1940.
L&HJ 44
Beyer1865ÖRESUND. Ombyggt 1915 till tanklok B1 för växling i Landskrona. 1940 till SJ. Skrotat 1942 i Vislanda.
L&HJ 55
Beyer1866BIET. Skrotat 1933.
L&HJ 66
Beyer1874SVALAN. Skrotat 1927.
L&HJ 77
Nohab1892BILLEBERGA. Ombyggt 1930 av Nohab till tanklok C2. Omnummererades 1938 till L&HJ 78.
L&HJ 88
Nohab1896TECKOMATORP. Slopat 1938. Ångpanne till L&HJ 7.
L&HJ 99
Helsingborg1891QVICK. Sålt 1910 till Arwid Andersson, Råå.
L&HJ 1010
Helsingborg1892RASK. Sålt 1910 till Arwid Andersson, Råå. Sålt 1911 till SSA, Hasslarp. Skrotat 1925.
L&HJ 1111 Helsingborg1900Sålt 1925 till MaSJ 4
L&HJ 1212 Beyer1862Köpt 1909 från SJ Ob 25. Skrotat 1915.
L&HJ 1414
Nohab1899R. TORNÉRHJELM. Omnummererades 1938 till nr 4. 1940 till SJ. Skrotat 1942 i Vislanda.
L&HJ 1515
Nohab1900J. TRANCHELL. Skrotat före 1940.
L&HJ 1616
Nohab1907Ombyggt 1930 till tanklok 1B1. Omnummererades 1938 till nr 6. 1940 till SJ. Sålt 1941 till SSA/Karpalunds sockerbruk. Skrotat 1948.
L&HJ 1717
Nohab1912Sålt 1938 till UVHJ 22.
L&HJ 1818
Nohab1914Sålt 1938 till SOEJ 6.
L&HJ 1919 Nohab1887Köpt 1916 från SJ VKBa2 480. Skrotat 1938.
L&HJ 2020
Borsig1922Omnummererades 1938 till nr 5. Sålt 1940 till KNJ 6.
L&HJ 2121
Motala1902Köpt 1926 från SJ Ke 720. 1940 retur till SJ Ke 720.
L&HJ 2222
Nohab1928Littera Y3. Omnummererades 1937 till L&HJ 25.
L&HJ 2323
Nohab1929Littera Y3. 1940 till SJ S5 1624.
L&HJ 2424
Motala1915Köpt 1937 från SJ Sa 1252. 1940 retur till SJ Sa 1252.
L&HJ 2525 Nohab1928Littera Y3. Omnummererades 1937 från L&HJ 22. 1940 till SJ S5 1625.
L&HJ 2626
Falun1916Köpt 1937 från SJ Sa 1260. 1940 retur till SJ Sa 1260.
L&HJ 7878 Nohab1892Omnummererades 1938 från L&HJ 7. 1940 till SJ K18 1653.

Jag vill lägga till följande på denna sida: