Landskrona & Helsingborg Järnvägar - L&HJ. Historia och lok översikt

Landskrona & Helsingborg Järnvägar


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
L&HJ 11 Beyer1865FÖRENINGEN.
L&HJ 22 Beyer1865HELSINGBORG.
L&HJ 33 Beyer1865LANDSKRONA.
L&HJ 44 Beyer1865ÖRESUND.
L&HJ 55 Beyer1866BIET.
L&HJ 66 Beyer1874SVALAN.
L&HJ 77 Nohab1892'Billeberga'. Ombyggt 1938 till L&HJ 78.
L&HJ 88 Nohab1896'Teckomatorp'. Slopat 1938. Ångpanne till L&HJ 7.
L&HJ 99 Helsingborg1891QVICK. Sålt 1910 till Arwid Andersson, Råå.
L&HJ 1010 Helsingborg1892RASK. Sålt 1910 till Arwid Andersson, Råå. Sålt 1911 till SSA, Hasslarp. Skrotat 1925.
L&HJ 1111 Helsingborg1900Sålt 1925 till MaSJ 4
L&HJ 1212 Beyer1862Köpt 1909 från SJ Ob 25. Skrotat 1915.
L&HJ 1414 Nohab1899Namn: R. TORNÉRHJELM.
L&HJ 1515 Nohab1900Namn: J. TRANCHELL.
L&HJ 1616 Nohab1907Ombyggt 1930 till tanklok 1B1. Omlittererades 1938 till nr 6. Sålt 1941 till SSA/Karpalunds sockerbruk. Skrotat 1948.
L&HJ 1717 Nohab1912Sålt 1938 till UVHJ 22.
L&HJ 1818 Nohab1914Sålt 1938 till SOEJ 6.
L&HJ 1919 Nohab1887Köpt 1916 från SJ VKBa2 480. Skrotat 1938.
L&HJ 2020 Borsig1922Sålt 1940 till KNJ 6.
L&HJ 2121 Motala1902Köpt 1926 från SJ Ke 720. 1940 retur till SJ Ke 720.
L&HJ Y3 22Y3 22 Nohab1928Omlittererades 1937 till L&HJ 25.
L&HJ Y3 23Y3 23 Nohab19291940 till SJ S5 1624.
L&HJ 2424 Motala1915Köpt 1937 från SJ Sa 1252. 1940 retur till SJ Sa 1252.
L&HJ Y3 25Y3 25 Nohab1928Omlittererades 1937 från L&HJ 22. 1940 till SJ S5 1625.
L&HJ 2626 Falun1916Köpt 1937 från SJ Sa 1260. 1940 retur till SJ Sa 1260.
L&HJ 7878 Nohab1892Ombyggt 1938 från L&HJ 7. 1940 till SJ K18 1653.

Jag vill lägga till följande på denna sida: