Motala Verkstad AB - MVAB. Historia och lok översikt

Motala Verkstad AB

AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag grundad 1822 av Baltzar von Platen för att tillverka järndelar, verktyg, slussar och broar som behövdes under byggandet av Göta Kanal.
Det var under Otto Edvard Carlsunds ledarskap, 1843-1870, som Motala Verkstad blev berömt internationellt. Företaget fick flera utmärkelser och prisades på världsutställningar. AB Motala verkstad har bland annat tillverkat över 400 fartyg, drygt 800 broar (till exempel Skeppsholmsbron, Västerbron och Bergnäsbron) och järnvägsutrustning, varav 1300 lokomotiv.
1944 till 1986 ägde Axel Johnson koncernen Motala Verkstad. Under den här perioden flyttades stora delar av den mekaniska tillverkningen till ett nytt industriområde i Motala. Under perioden hade företaget mellan 2000 och 3000 anställda.
Våren 2007 blev järnvägsverksamheten vid Motala Verkstad ett eget bolag, Motala Train. Det var ett dotterbolag till Motala Verkstad och båda företagen hade samma ägarstruktur.
Den 28 januari 2010 fick Motala Train ny huvudägare i form av Aqilles Invest AB (fd Qeep Group) och den 15 februari 2011 tillträdde Aqilles Invest AB också som huvudägare av AB Motala Verkstad.

Länkar:
Motala Train
Motala Verkstad loklista
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
MVAB TMY 1110TMY 1110
Nohab1956Köpt 2005 från SAB MY 1110. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Ej i drift. Motala 2007. Sålt 2008 till Stena TMY 1110.
MVAB TMY 1122TMY 1122
Nohab1956Köpt 2005 från SAB MY 1122. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2008 till Stena TMY 1122.
MVAB TMY 1124TMY 1124Nohab1956Köpt 2005 från SAB MY 1124. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Ej i drift. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2008 till Stena TMY 1124.
MVAB TMY 1134TMY 1134
Nohab1957Köpt 2005 från SAB MY 1134. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2008 till Stena TMY 1134.
MVAB TMZ 1403TMZ 1403
Nohab1968Köpt 2004 från DSB MZ 1403. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till Stena TMZ 1403.
MVAB TMZ 1404TMZ 1404
Nohab1968Köpt 2004 från DSB MZ 1404. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till Stena TMZ 1404.
MVAB TMZ 1408TMZ 1408
Nohab1968Köpt 2005 från DSB MZ 1408. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till Stena TMZ 1408.
MVAB TMZ 1416TMZ 1416Nohab1970Köpt 2006 från RDK MZ 1416. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 200x till Stena TMZ 1416.
MVAB TMZ 1419TMZ 1419
Nohab1970Köpt 2005 från DSB MZ 1419. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till Stena TMZ 1419.
MVAB TMZ 1422TMZ 1422Nohab1970Köpt 2005 från RDK MZ 1422. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till Stena TMZ 1422.

Jag vill lägga till följande på denna sida: