Uppsala - Enköpings Järnväg - UEJ. Historia och lok översikt

Uppsala - Enköpings Järnväg


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
UEJ 11 Nohab1912
UEJ 22 Nohab19121937 till SJ. Sålt 1942 till Stockholms gasverk 5. Slopat 1960. Skrotat 1960 av AB Avfallsråvaror, Hjorthagen.
UEJ 33 Nohab1883Köpt 1910 från AB Maskinaffären Stiltjes, Stockholm (ex. SJ Pb 317). Sålt 1918 till Munktells, Eskilstuna. Sålt 1929 till Stockholms Gasverk 4. Omlittererades 194x till nr 274. Slopat 1932? Skrotat 1958.
UEJ 14821482 Nohab1910Köpt 1936 från SJ DHb 1482. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida: