Tidaholms Järnväg - TJ - Tidaholmbanan. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
TJ 11 Nohab1906'Vulcan'. 1939 till SJ L10 1587.
TJ 22 Nohab1906'Tidaholm'. 1939 till SJ L10 1588.
TJ  3 3Nohab1877Köpt 1907 från DJ 2.
TJ 44 Nohab1911'Helliden'. 1939 till SJ Å5 1623.
TJ 55 Nohab1887Köpt 1919 från SJ Pb 369. Sålt 1925 till Frövifors. Slopat 1930. Skrotat 1936.
TJ 66 Motala1897Köpt 1931 från SJ Kd 519. Skrotat 1938.

Jag vill lägga till följande på denna sida: