Ostkustbanan - OKB. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
OKB E 2E 2 Nohab1908Köpt 1925 från SJ E 951. 1933 retur till SJ E 951.
OKB E 3E 3 Nohab1878Köpt 1925 från SJ E 1044. 1933 retur till SJ E 1044.
OKB E 4E 4 Nohab1914Köpt 1926 från SJ E 1192. 1933 retur till SJ E 1192.
OKB E 5E 5 Motala1917Köpt 1925 från SJ E 1327. 1933 retur till SJ E 1327.
OKB E 6E 6 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1330. 1933 retur till SJ E 1330. Såld 19xx till Ostkustbanans Vänner som OKB E 6. I drift 2011.
OKB E 7E 7 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1331. 1933 retur till SJ E 1331.
OKB E 8E 8 Motala1920Köpt 1925 från SJ E 1457. 1933 retur till SJ E 1457.
OKB E 9E 9 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1332. 1933 retur till SJ E 1332.
OKB E 10E 10 Falun1909Köpt 1926 från SJ E 982. 1933 retur till SJ E 982.
OKB E 11E 11 Motala1914Köpt 1926 från SJ E 1182. 1933 retur till SJ E 1182.
OKB E 12E 12 Motala1920Köpt 1925 från SJ E 1463. 1933 retur till SJ E 1463.
OKB A 13A 13 Nohab1908Köpt 1926 från SJ A 1012. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1012.
OKB A 14A 14 Motala1909Köpt 1926 från SJ A 1017. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1017.
OKB A 15A 15 Motala1907Köpt 1926 från SJ A 1008. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1008.
OKB A 16A 16 Nohab1909Köpt 1926 från SJ A 1022. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1022.
OKB U 17U 17 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 592. Skrotat 1933.
OKB U 18U 18 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 594. Skrotat 1933 av AB Gävle Vagnverkstad.
OKB U 19U 19 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 599. Skrotat 1935 i Vislanda.
OKB U 20U 20 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 600. Skrotat 1935 i Vislanda.
OKB U 21U 21 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 601. Skrotat 1933 av AB Gävle Vagnverkstad.
OKB A 22A 22 Nohab1906Köpt 1927 från SJ A 1000. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1000.
OKB E 23E 23 Falun1917Köpt 1927 från SJ E 1335. 1933 retur till SJ E 1335.
OKB H 24H 24 Motala19281933 till SJ OKa 1509.
OKB H 25H 25 Motala19281933 till SJ OKa 1510.
SJ F 72Hectorrail
SJ Ra 846

Jag vill lägga till följande på denna sida: