Ostkustbanan - OKB. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
OKB E 2E 2 Nohab1908Köpt 1925 från SJ E 951. 1933 retur till SJ E 951.
OKB E 3E 3 Nohab1878Köpt 1925 från SJ E 1044. 1933 retur till SJ E 1044.
OKB E 4E 4 Nohab1914Köpt 1926 från SJ E 1192. 1933 retur till SJ E 1192.
OKB E 5E 5 Motala1917Köpt 1925 från SJ E 1327. 1933 retur till SJ E 1327.
OKB E 6E 6 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1330. 1933 retur till SJ E 1330. Såld 19xx till Ostkustbanans Vänner som OKB E 6. I drift 2011.
OKB E 7E 7 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1331. 1933 retur till SJ E 1331.
OKB E 8E 8 Motala1920Köpt 1925 från SJ E 1457. 1933 retur till SJ E 1457.
OKB E 9E 9 Falun1917Köpt 1925 från SJ E 1332. 1933 retur till SJ E 1332.
OKB E 10E 10 Falun1909Köpt 1926 från SJ E 982. 1933 retur till SJ E 982.
OKB E 11E 11 Motala1914Köpt 1926 från SJ E 1182. 1933 retur till SJ E 1182.
OKB E 12E 12 Motala1920Köpt 1925 från SJ E 1463. 1933 retur till SJ E 1463.
OKB A 13A 13 Nohab1908Köpt 1926 från SJ A 1012. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1012.
OKB A 14A 14 Motala1909Köpt 1926 från SJ A 1017. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1017.
OKB A 15A 15 Motala1907Köpt 1926 från SJ A 1008. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1008.
OKB A 16A 16 Nohab1909Köpt 1926 från SJ A 1022. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1022.
OKB U 17U 17 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 592. Skrotat 1933.
OKB U 18U 18 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 594. Skrotat 1933 av AB Gävle Vagnverkstad.
OKB U 19U 19 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 599. Skrotat 1935 i Vislanda.
OKB U 20U 20 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 600. Skrotat 1935 i Vislanda.
OKB U 21U 21 Richmond1899Köpt 1923 från SJ U 601. Skrotat 1933 av AB Gävle Vagnverkstad.
OKB A 22A 22 Nohab1906Köpt 1927 från SJ A 1000. Ombyggt 1929 till 2C0T4. 1933 retur till SJ A3 1000.
OKB E 23E 23 Falun1917Köpt 1927 från SJ E 1335. 1933 retur till SJ E 1335.
OKB H 24H 24 Motala19281933 till SJ OKa 1509.
OKB H 25H 25 Motala19281933 till SJ OKa 1510.

Järnvägsböcker

Kampen om Nordlandsbanen 1945

Kampen om Nordlandsbanen 1945
Pris 127 kr.

Läs mer
SJ AAAA 1626Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: