Norra Södermanlands Järnväg - NrSlJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
NrSlJ  1 1Bjurström1929Bjurström typ 8. Fordson bensinmotor. 4-steg manuel växel. Hjulbas 2 m. Levererades 1930. 1931 till SJ Zm 25.
NrSlJ  1 1DEVA1927Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. 1931 till SJ 1. Skrotat 1957.
NrSlJ  2 2DEVA1927Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. 1931 till SJ 2. Skrotat 1957.
NrSlJ  3 3DEVA1924Köpt 1929 från OFWJ 1. Dieselelektrisk motorvagn. Sålt 1931 till SJ Xc2 3. Ombyggt 1940 till SJ Tjänstevagn 699.

Jag vill lägga till följande på denna sida: