Norra Södermanlands Järnväg - NrSlJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
NrSlJ 11 Nohab18931931 till SJ NSa 1490.
NrSlJ 22 Nohab18931931 till SJ NSa 1491.
NrSlJ 33 Nohab18951931 till SJ NSa 1492.
NrSlJ 44 Nohab18951931 till SJ NSa 1493.
NrSlJ 55 Nohab1895Slopat 1931.
NrSlJ 66 Munktells1889Köpt 1893 från OFWJ 6A. Slopat och skrotat 1931.
NrSlJ 77 Munktells1890Köpt 1893 från OFWJ 1A. 1931 till SJ NSb 1494.
NrSlJ 88 Krauss18991931 till SJ NSc 1495.
NrSlJ 99 Krauss18991931 till SJ NSc 1496.
NrSlJ 1010 Atlas19041931 till SJ NSd 1497.
NrSlJ 1111 Atlas19041931 till SJ NSd 1498.
NrSlJ 1212 Atlas1904Slopat 1931.

Jag vill lägga till följande på denna sida: