Nora - Bergslags Järnväg - NBJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
NBJ 1 1Bjurström1936Bjurström typ R18W. Wisconsin EO-2A 6-cyl. motor. Sålt 1964 till Svenska Cellulosa AB / Wifstavarfs AB. Skrotat 1974 vid Vivstavarv.
NBJ 2 2Deutsche1937DWK 5-cyl 5V24-motor på 200 hk. Typ DWK D150. = SJ Z4 (VIII). Ombyggd 1956 med MAK Ms24-dieselmotor. Sålt 1970 till Salpeterverken Köping. Skrotat 1982.
NBJ 3 3Deutsche1938DWK 5-cyl 5V24-motor på 200 hk. Typ DWK D200. Ombyggd 19xx med MaK dieselmotor. Sålt 1963 till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB 8. Skrotat 1986.
NBJ 4 4Deutsche1938DWK 5-cyl 5V24-motor på 200 hk. Typ DWK D200. Sålt 1963 till LRJ Z 6.
NBJ 5 5Deutsche1943DWK 6-cyl 241-motor på 220 hk. Omb med MaK dieselmotor. Sålt 1965 till AB Iggesunds Bruk. Avställd 1973. Sålt 1976 til privat. Sålt 1990 til NBVJ.
NBJ 6 6Deutsche1943DWK 6-cyl 241-motor på 220 hk. Omb med MaK dieselmotor. Sålt 1965 till Gränges AB. Sålt 1974 til Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Skrotat 1983 i Hallstahammar.
NBJ 7 7MAK1951Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1969 till Larsson, Seaton & Co, Göteborg. Sålt 19xx till Tibnor-Väst. Slopat 1978 efter havari. Skrotat 1982 av G. Nilsson AB, Göteborg.
NBJ 8 8MAK1951Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1968 till Tuolluvaara Gruve AB, Kiruna. Kiruna 1982 (hensat). Skrotat 1987 av Skrot-Johan, Kiruna.
NBJ 9 9MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1966 till LRJ Z 7.
NBJ 10 10MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1978 till Tibnor Väst AB, Göteborg. Sålt 1991 till BJs. Sålt 19xx till JÅÅJ.
NBJ 11 11MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Nora 1978. Udrangeret 1984. Sålt 198x till NBVJ.
NBJ 12 12MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1981 till OHJ 64.
NBJ 13 13MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk växel. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1977 till SL Saltsjöbanen Z6 13. Ophugget 1986.
NBJ 14 14MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1977 till SL Saltsjöbanen Z6 14. Sålt 1990 till NBVJ. Nora 2005.
NBJ 15 15MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Otterbäcken 1978. Sålt 1981 till OHJ 65.
NBJ 16 16MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1985 till AB Karlskoga Järn & Metallindustri. Slopat 1984. Sålt 198x till Björneborgs Jernverks AB.
NBJ 17 17MAK1953Typ MaK 240B = SJ Z6 (VI). MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1984 till Laxa Bruks AB. Slopat 1984. Sålt 1986 til Swenspan AB, Röfors. 1993 till JÅÅJ?
NBJ 18 1818 18MAK1950Köpt 1964 från SJ Z69 274. MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1973 till ASEA, Ludvika. Sålt 1979 till KAABS Industriråvaror AB, Ängelholm. Sålt 1981 till Scana Björneborgs Järnverks AB, Björneborg. 1994 till Degerfors Kommun och uppställt vid Bruksskolan i Degerfors. Degerfors 2006.
NBJ 19 1919 19MAK1950Köpt 1964 från SJ Z69 275. MAK LBo20s 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. Hjulbas 2,9 m. Sålt 1981 till Bofors AB, Kilsta. Sålt 1985 till AB Karlskoga Järn & Metallindustri. Sålt 1989 till Scana Björneborgs Järnverks AB. 2001 till Otterbäckens järnvägsmuseum.
NBJ T 21T 21MAK1958MaK MA301A dieselmotor. Voith L37zU hydraulisk gear. Typ SJ T21. Slopat 1982. Skrotat 1986.
NBJ T 22T 22MAK1958MaK MA301A dieselmotor. Voith L37zU hydraulisk gear. Typ SJ T21. Avställt som strategisk reserve i Vindeln. Slopat 1984. 1988 till BV. Sålt 2002 till NBVJ. 2002 från Vindeln till Nora.
NBJ T 23T 23MAK1963MaK MA301A dieselmotor. Voith L37zU hydraulisk gear. Typ SJ T21. Slopat 1983. Örebro 1983-84. Sålt 1984 till NBVJ. I drift 1986. Nora 2009-10.
NBJ T 24T 24MAK1963MaK MA301A dieselmotor. Voith L37zU hydraulisk gear. Typ SJ T21. Slopat 1982. Skrotat 1986.
NBJ T 25T 25MAK1965MaK MA301FAK dieselmotor. Voith L216rvb hydraulisk gear. Sålt 1978 till OHJ 46.
NBJ T 26T 26MAK1966MaK MA301FAK dieselmotor. Voith L216rvb hydraulisk gear. Köpt 1966 från MaK demo-lok. Sålt 1978 till OHJ 45.

Jag vill lägga till följande på denna sida: