Mellersta Södermanlands Järnväg - MlSlJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
MlSlJ  1 1DEVA1913Dieselelektrisk motorvagn. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. 2:a och 3:a klass. Resgodsutrymme. Sålt 1932 till SJ 4. Skrotat 1937.

Jag vill lägga till följande på denna sida: