Mellersta Södermanlands Järnväg - MlSlJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
MlSlJ 11 Nohab1906'Carl Alexandersson'. 1932 till SJ MS 1507.
MlSlJ 22 Nohab1906'Malmköping'. 1932 till SJ MS 1508.

Jag vill lägga till följande på denna sida: