Kinds Härads Järnväg - KindsJ. Historia och lok översikt

Kinds Härads Järnväg

Sedan Borås fått normalspårig järnvägsförbindelse 1863 dröjde det inte länge förrän nya järnvägsprojekt såg dagens ljus och 1881 grundades Kinds Härads Jernvägsaktiebolag. April 1882 beviljades koncession på en 38 kilometer lång järnväg från Borås till Svenljunga. Under februari 1884 startade banbygget och den 30 oktober 1885 invigdes banan och den 1 november öppnades den för allmän trafik.
För drift och underhåll av den rullande materielen uppförtes i Svenljunga ett lokstall med tillhörande vändskiva, vattentorn och kolförråd. Som dragkraft köptes två stycken tanklokomotiv från Nydqvist & Holm i Trollhättan. De numrerades 1 respektive 2 och fick namnen ”KIND” och "GREFVE E J SPARRE”.
Från Aktiebolaget Atlas i Stockholm köptes 7 stycken tvåaxliga personvagnar, 2 tvåaxliga resgodsvagnar, 8 stycken täckta godsvagnar samt 30 stycken öppna tvåaxliga vagnar.
1886 köptes ännu ett lok från samma leverantör och av samma utförande som de övriga. Det numrerades som nummer 3 och fick namnet ”INDUSTRIEN”.

1897 fick Borås-Alvesta Järnvägsaktiebolag (BAJ) koncession på en normalspårig järnväg från Alvesta via Hillared till Borås Nedre. Eftersom den planerade järnvägen skulle dras nära Kinds Härads Järnväg skulle den komma att kraftigt inkräkta på dess trafikområde och påverka dess ekonomi i negativ riktning. Man krävde därför att BAJ skulle ersätta Kinds Härads Järnväg för den förlust som man skulle få. Frågan löstes genom att BAJ beslutade att köpa Kinds Härads Järnväg för 1 000 000 kr.
Försäljningen till BAJ 1 januari 1899, där BAJ övertog hela Kinds Härads Järnväg. BAJ fortsatte att driva KindsJ fram till 23 november 1902 varefter verksamheten inkorporerades i BAJ organisation och allt rullande materiel märktes om med den nye ägarens signatur, BAJ. KindsJ revs mellan Borås och Hillared medan delen Hillared-Svenljunga behölls som en sidobana till BAJ.
Stationer på Kinds Härads Järnväg: Borås Nedre (nuvarande Borås Central), Kråkered, Roppered, Hillared, Sexdrega, Ringestena och Svenljunga.

Länker:
Historiskt.se
Wikipedia
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
KindsJ 11
Nohab1884'Kind'. 1902 till BAJ 21.
KindsJ 22
Nohab1884'Grefve E. J. Sparre'. 1902 till BAJ 22.
KindsJ 33
Nohab1885'Industrien'. 1902 till BAJ 23.

Jag vill lägga till följande på denna sida: