Helsingborg - Hässleholm Järnväg - HHJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HHJ 40 40
Bjurström1932Bjurström typ 15. Wisconsin motor. Mekanisk växel. Hjulbas 2,4 m. 1940 till SJ Zs 128.
HHJ 41 41
Bjurström1927Köpt 1938 från Kungliga Skånska Husarregementet, Helsingborg. Bjurström typ 8. Bensinmekanisk. 1940 till SJ Zm 129.
HHJ 50 50DEVA1915Littera XCFD. Köpt 1928 från EKJ 1. Dieselelektrisk motorvagn. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. 2:a och 3:a klass. Resgodsutrymme. Slopad 1941. Skrotad 1941.
HHJ 51 51
DEVA1916Littera X/DF. Dieselelektrisk motorvagn. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. Resgodsutrymme. Köpt från DEVA 1919. Slopad 1941. Skrotat 1941.
HHJ 52 52
DEVA1921Littera X/FO. Dieselelektrisk motorvagn. 8-cyl Atlas Diesel Polar Z8f. Resgodsutrymme. Omb 1925 till 6-axlig. Skrotat 1932 efter brand i Billinge lokstall 12/3-32.
HHJ 53 53
Hässleholm1926Littera XC. Ford motor. Slopad 1937. Vagnskorg till Föreningen Veteranjärnvägen. Klippan 1975-2019.
HHJ 54 54
KVAB1927Ombyggd från personvagn HHJ C 510. Slopad 1940.
HHJ 55 55HHJ1928Ombyggd 1939 till personvagn.
HHJ 56 56HHJ1930Littera XC. 1940 till SJ Xb 425. Slopad 1945 och ombyggd till tjänstevagn 903.
HHJ 57 57
HHJ1933Littera XC. 1940 till SJ Xb 426. Slopad 1949 och ombyggd till tjänstevagn 737.
HHJ 58 58HHJ1935Littera XC. 1940 till SJ Xb 427. Slopad 1951 och ombyggd till tjänstevagn 751.

Jag vill lägga till följande på denna sida: