Höör - Hörby Järnväg - HHyJ. Historia och lok översikt

Höör - Hörby Järnväg

På 1880-talet kom ångspårvägar till som ett billigare alternativ till den traditionelle järnväg. Ångspårväg innebar en järnväg med lättviktigt material på klenare räls än normalt, fast normalspårig. Den låga farten gjorde, att banan inte behövde vara inhägnad och tågen bestod oftast endast av en ångvagn med utrymme både för passagerare och gods. Stationerna var oftast enkla och bemanningen liten.

Höör-Hörby Järnvägsaktiebolag bildades 1881 för att bygga en 12,6 kilometer ångspårväg mellan Höör station vid Södra stambanan och Hörby. I februari 1882 fick man koncession på sträckan Höör-Hörby och järnvägsbygget började straks med firman Wessel & Posse från Gävle som entreprenör. Höör-Hörby Järnväg (HHyJ) öppnades för allmän trafik den 25 oktober 1882 och HHyJ kom att bli en av Skånes fem ångspårvägar.

Från SJ stationen i Höör gick banan till Sövröd hållplats och därefter följde Ludvigsborg station och Fulltofta station fram till Hörby station. I Hörby byggds ett stationshus i två våningar i tegel med två flyglar. Ena flygeln innehöll lokstall och den andra innehöll verkstad.

HHyJ köpte en ångvagn från Nydqvist & Holm i Trollhättan som trafikerade sträckan mellan Höör-Hörby, som sedermera även användes för trafiken på den 1886 öppnade Hörby-Tollarps Järnväg fram till Tollarp som låg på Gärds Härads Järnväg. Godstafiken bedrevs med ett ånglok kallat "Bifrost" som också levererades från Nydqvist & Holm. Så småningom köptes det in personvagnar som drogs av ångloket och 1893 utökades samarbetet när Gärds Härads Järnväg tog över trafikeringen av Hörby-Tollarps Järnväg.

Den 1 juni 1897 öppnades Eslöv-Hörby Järnväg och denna bana skulle på bara några år konkurrera ut Höör-Hörby Järnväg, som år 1900 såldes på exekutiv auktion. Lunds Sparbank stod som köpare och hade banan fram till 1906 då Häradshövdingen Carl A Trolle blev den nya ägaren för 100 000 kronor. Han drev järnvägen fram till den 24 september 1915 då han för samma belopp sålde den till Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). ÖSJ bedrev trafik på sträckan fram till den 1 januari 1929, då trafiken på linjen Höör-Hörby slutligen läggs ner.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HHyJ 11
Nohab1882Ångvagn. Vagndel byggd av Atlas i Stockholm. Såld 1892 till WAJ ångvagn.
HHyJ 11 Nohab1882Namn: BIFROST. Sålt 1900 till LKAB 5.
HHyJ 22 Nohab1886Namn: TOLLARP. Såld 1890 till HKJ 3
HHyJ 33 Nohab1886Namn: HÖRBY.
HHyJ 44
Motala1893FROSTING. Sålt 189x till GJ 4.
HHyJ 44
Ljunggrens19041916 till ÖSJ B 22.

Jag vill lägga till följande på denna sida: