Hästveda - Karpalund Järnväg - HKJ. Historia och lok översikt

Hästveda - Karpalund Järnväg

Koncession för en järnväg mellan Hästveda och Karpalund beviljades den 1 augusti 1884 och den 22 augusti konstituerades Hästveda - Karpalunds Järnvägsaktiebolag (HKJ).
Ingenjör C. Jehander åtog sig att bygga banan för 260 000 kronor. I Hästveda skulle järnvägen ansluta till Södra stambanan och i Karpalund som var anslutningsstation på CHJ (Kristianstad Hässleholms Järnväg), linjen Kristianstad-Hässleholm. Vid stationerna byggdes mindre envånings stationshus i tegel, utom på de större stationerna där det byggdes större en och en halvvånings stationshus, även de i tegel. Stationer, håll och lastplatser: Hästveda, Glimminge, Broby, Olinge, Knislinge, Hanaskog, Bjärlöv, Färlöv, Vinnö och Karpalund.
Den 16 november 1886 kunde den 37 km långa normalspåriga järnvägen öppnas för allmän trafik under namnet Hästveda-Karpalund Järnväg (HKJ). Den dåliga ekonomin i bolaget tvingade snabbt fram en försäljning och den 1 juli 1898 uppgick HKJ och tre andra järnvägsbolag i Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Länkar:
Kristianstadvykort.se
Wikipedia
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HKJ 11 Nohab18851898 till ÖSJ 4.
HKJ 22 Nohab1886Namn: WANÅS. 1898 till ÖSJ 5.
HKJ 33 Nohab1886Köpt 1890 från HHyJ 2. 1898 till ÖSJ 6.
HKJ 44
Motala18951898 till ÖSJ 8.

Jag vill lägga till följande på denna sida: