Hvellinge - Skanör - Falsterbo Järnväg - HSFJ. Historia och lok översikt

Hvellinge - Skanör - Falsterbo Järnväg

Malmö-Trelleborg Järnväg, MTJ öppnades för trafik 1886 och med diligens kunna man nu ta sig från Hvellinge station till badstränderna i Skanör och Falsterbo. Diligensförbindelsen visade sig snart var otillräcklig och i början av 1890-talet föreslogs att bygga en 18 kilometer lång sidobana mellan Hvellinge och Skanör/Falsterbo.
Ritningar och kostnadsförslag gjordes av kapten A Nilsson och koncessionen beviljades 21 oktober 1898. Hvellinge-Skanör-Falsterbo Järnvägsaktiebolag bildades 27 februari 1899 i Malmö och banbyggnaden gick ganska fort eftersom den skånska marken inte erbjöd något större motstånd.
18 maj 1904 invigdes Hvellinge-Skanör-Falsterbo Järnväg - HSFJ. Stationerna blev (H)Vellinge, Kungstorp, Fotevik, Höllviken, Ljunghusen, Skanör, Falsterbo. Banan var byggd med förenklade tekniska bestämmelser med 17,2 kg per meter räls. Minsta kurvradien var 300 meter och största tillåtna hastighet var 40 km/t.
Det rullande materielen bestod av 3 begagnade tankånglok köpta från MTJ. För persontrafiken hade man köpt 7 tvåaxliga personvagnar och för godstrafiken 16 tvåaxliga godsvagnar. Alla byggnader längs järnvägen, inklusive badhotellet i Falsterbo, ritade av arkitekten Theodor Wåhlin och utfördes med trappstegsgavlar. I Falsterbo uppfördes ett lokstall med tre platser och en vändskiva. I Hvellinge uppfördes ett enkelt lokstall med spår och vändskiva.

Det visade sig ganska snart att banans inkomster inte räckte till. 1911 tecknade MTJ ytterligare aktier i HSFJ men det hjälpte inte. 1919 gick HSFJ i konkurs och allt rullande materiel överflyttades till MTJ. Med stöd från MTJ återupptogs trafiken 22 maj 1920. Efter rälsbytning 1925 kunde största tillåtna hastighet ökas från 40 till 75 km/t
Banan kämpade fortfarende med en dålig ekonomi och den ökande konkurrensen från biltrafiken försämrade resultatet ytterligare. 1 juli 1943 övergick HSFJ till staten och införlivades i SJs organisation.

Länkar:
Historiskt.nu
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HSFJ 11 Hanomag1885Köpt 1904 från MTJ 1. 1920 till MTJ 10.
HSFJ 22
Hanomag1885Köpt 1904 från MTJ 2. 1920 till MTJ 11.
HSFJ 33 Hanomag1885Köpt 1904 från MTJ 3. 1920 till MTJ 12.


SJ Rc2 1050

Jag vill lägga till följande på denna sida: