Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg - HMMJ. Historia och lok översikt

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg

Koncession för en enskild järnväg Hallsberg - Motala - Mjölby beviljades 3 november 1871. Aktiekapitalet uppgick till 1 400 000 kronor varav Motala Verkstad var den i särklass störste aktieägaren.
Banbygget startade omedelbart och genomfördes utan några speciella händelser. Arbetet var indelat i tre delsträckor, alla med var sin entreprenör och arbetet drevs på i snabb takt. Den 15 december 1873 kunde den 96 kilometer långa normalspåriga Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg (HMMJ) öppnas för allmän trafik.
Från utgångspunktet Hallsberg på Östra stambanan lå stationerna i följande ordning: Åsbro, Lerbäck , Skyllberg (Rönneshytta), Mariedam, Godegård, Degerön, Karlsby, Motala verkstad, Motala, Fågelsta, Skäninge och Mjölby på Västra stambanan .
Redan från början fick bolaget problem med dålig ekonomi. De trafikinkomster som styrelsen hade planerat för uteblev till största delen vilket ledde till att HMMJ fick svårt att betala sina skulder. 1879 gick HMMJ i konkurs vilket innebar, att både aktieägarna och fordringsägarna förlorade sina pengar.
Den 1 november 1879 övergick HMMJ till staten och införlivades i SJs organisation. Dette var det första förstatligandet av en enskild järnväg i Sveriges järnvägshistoria.
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
HMMJ 11 Hawthorn1872'Adolf von Rosen'. 1879 till SJ R 281.
HMMJ 22 Hawthorn1872'Baltzar von Platen'. 1879 till SJ R 282.
HMMJ 33
Dübs18751879 till SJ S 283.
HMMJ 44 Dübs18751879 till SJ S 284.
HMMJ 55 Yorkshire1874'John Ericsson'. 1879 till SJ T 285.
HMMJ 66 Yorkshire1874'Nils Ericsson'. 1879 till SJ T 286.
HMMJ 77
Black1873Levererat till HMMJ (3). Såld 1874 till Motala Verkstad. Köpt retur 1978 från Motala Verkstad. Ombyggt 1879 av Motala Verkstad från axelföljd C till 1B-2. 1879 till SJ Ua 287.
HMMJ 88
Black1873Levererat till HMMJ (4). Såld 1874 till Motala Verkstad. Köpt retur 1978 från Motala Verkstad. 1879 till SJ Ub 288.

Jag vill lägga till följande på denna sida: