Bjärred - Lund - Harlösa Järnväg - BLHJ - Bjärredsbanan. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
BLHJ  6 6
KVAB19161918 från LBJ 6. Två motorer på 74 kW vardera. Hjulbas 5 m. Resgodsavdelning. Sålt 1939 till GDG. 1948 till SJ XFa1 258. Slopat 1953. Skrotat 1957.
BLHJ  7 7
KVAB192740 sittplatser. ASEA eluttrustning. Sålt 1939 till BJ Xa5 451. 1948 till SJ Xa4 252. Slopat 1960. Skrotat 1961.

Jag vill lägga till följande på denna sida: