Borås - Alvesta Järnväg - BAJ. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
BAJ  1 1
DEVA1925Dieselelektrisk motorvagn. 3.e klass. Sålt 1929 till MHJ 1.
BAJ  2 2
DEVA1926Dieselelektrisk motorvagn. Atlas dieselmotor. 3:e klass. Resgodsutrymme. 1940 till SJ Xdl 10. Slopat 1945.
BAJ  3 3DEVA1925Dieselelektrisk motorvagn. 3:e klass. Resgodsutrymme. Köpt 1928 från GDJ 2. 1940 till SJ Xdl 11. Skrotat 1945.
BAJ Z 1Z 1Deutsche1938DWK MV24 6-cyl. motor. Mekanisk växel. Hjulbas 2,9 m. 1940 till SJ Zs 137.

Jag vill lägga till följande på denna sida: