SJ ellok


Tillverkat av Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige 1956. Tillv.nr. 2318.
Omlittererades 1964 från SJ T4 204. Gävle 1973. Borlänge 1975-78. Östersund 1978-81. Borlänge 1984. Östersund 1987. Slopat 1988 og överlämnat till Sveriges Järnvägsmuseum.

Effekt:
 
Längd:
 
Axelföljd:
 
Tjänstevikt:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
SJ T41 204
SJ T41 204
SJ T41 204
SJ T41 204
SJ T41 204
SJ T41 204

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930

Järnvägsminnen 5. Ur en brobyggares fotoalbum 1889-1930
Pris 209 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: