SZD Esh 4178


SZD Esh 4178


SZD Esh 4178 blev tillverkat av Nohab i 1922. Tillverkningsnummer 1363
1525 mm E-T4 ånglok för Ryssland.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige
SJ Pb 345
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SZD Esh 4178, Nohab 1922


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen