SKB 1


SKB 1 tillverkades av Nohab 1889. Tillv.nr. 292.
B ånglok för Stora Kopparbergs Bergslags AB, SKB, Domnarvets Järnverk 1. Namn: JÖSSE ERIKSSON. Skrotat 1930.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SKB 1
SJ Hg2 752

Jag vill lägga till följande på denna sida: