BKB 11


BKB 11 tillverkades av Helsingborg 1915. Tillv.nr. 50.
1067 mm ånglok för Blekinge Kustbanor. 1942 tlil SJ L3r 4015.
Länk till Helsingborgs Mekaniska Verkstad, Helsingborg, Sverige

SJ L21 1668

Jag vill lägga till följande på denna sida: