MBlJ 20


MBlJ 20 tillverkades av Nohab 1901. Tillverkningsnummer 626.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Mellersta Blekinge Järnväg. 1903 från WBlJ 20. 1906 till BKB 20.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: