VJ 1


VJ 1 tillverkades av Motala 1907. Tillverkningsnummer 398.
891 mm 1D ånglok tillhörande Östra Smålands Järnväg. 1915 från HvSJ 1. 1946 till SJ N3p 3046.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: