HSJ 15


HSJ 15 tillverkades av DEVA 1938. Tillv.nr. 53.
891 mm dieselelektrisk motorvagn för Hjo-Stenstorps Järnväg. 140 hk. 3:e klass. 1948 till SJ Xo6p 714. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: