VB X4


VB X4 tillverkades av DEVA 1925. Tillv.nr. 28.
891 mm dieselelektrisk motorvagn för Vikbolandsbanan. 160 hk. Resgodsutrymme. 1950 till SJ XFp 872. Slopat 1957. Skrotat 1958 i Vislanda.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: