VB X2


VB X2 tillverkades av DEVA 1916. Tillv.nr. 9.
Bo-Bo 891 mm dieselelektrisk motorvagn för Vikbolandsbanan. 120 hk. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. Resgodsutrymme. Skrotat 1926.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: