SJ X1 2


SJ X1 2 tillverkades av DEVA 1912. Tillv.nr. 2.
Dieselelektrisk motorvagn för Statens Järnvägar. 60 hk, från 1914 75 hk. 3:e klass, resgodsutrymme. Avställt 1917-20. Omb. 1922 till elmotorvagn X3a/CF1 202. Oml. 1936 till Xa1 202. Slopat 1960. Skrotat 1962.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: