MÖJ DX 2


MÖJ DX 2 tillverkades av DEVA 1922. Tillv.nr. 20.
891 mm dieselelektriskt lok för Mellersta Östergötlands Järnvägar. 150 hk. Namn: Maria. Slopat 1955. Skrotat 1955.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: