MÖJ DX 1


MÖJ DX 1 tillverkades av DEVA 1922. Tillv.nr. 19.
891 mm dieselelektriskt lok för Mellersta Östergötlands Järnvägar. 75 hk. Namn: Birgitta. Slopat 1951. Skrotat 1953.
Länk till Diesel-Elektriska Vagn-Aktiebolaget, Västerås, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: