HNJ ånglok


Tillverkat av Hannoversche Maschinenbau AG (vormals Georg Egestorff), Hannover-Linden, Tyskland 1922. Tillv.nr. 9656.
Littera Ma, från 193x T10. Ombyggt 1932 av Nohab från HNJ 38 (I). "För godstrafiken på linjen Jönköping - Vaggeryd (35 km) har ett D-kopplat lok med 7750 kg dragkraft använts. Under långa tider av året har detta dock visat sig för klent, varför frågan om införandet av ett starkare lok länge förelegat. Att insätta något av järnvägens 3-cylindriga 1D tenderlok med 9800 kg dragkraft lät sig icke göra p.g.a. att vändskivan i Jönköping endast hade en diameter av 12 m och totala hjulbasen på dessa lok är 14 m. Ombyggnad av ett av ovannämnda lok till tanklok blev därför beslutad och har utförts av NOHAB. För att få plats med kolbox och vattentank borttogs den bakre draglådan och ramverket förlängdes. En bakre löpaxel, anordnad som bisselboggi, insattes. Förarhytten inbyggdes". 1945 till SJ N4 1773.

Längd:
12,99 m.
Tjänstevikt:
84,7 ton
Mat. vikt:
66,5 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,41 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
10 m³
Hastighet:
60 km/h
 
   
 
   
 
   
HNJ 38
HNJ 38

Jag vill lägga till följande på denna sida: