SJ ånglok

SJ Littera R

SJ Littera R (II)
974 - 978

(Tillbaka till listan)

Sedan Norska Statsbanorna anskaffat så starka lok, att fler tomvagnar kunde transporteras Narvik-Riksgränsen än vad SJ littera Ma förmådde framföra Kiruna-Riksgränsen, beslöts att anskaffa ett kraftigare malmtågslok, för att även kunna eliminera påskjutningen från Abisko. Fem tiokopplade malmtågslok typ R byggdes 1908-09, som Sveriges starkaste kolvånglok, men fler lok anskaffades ej på grund av elektrifieringen. Efter avslutad elektrifiering av Malmbanan överfördes loken till Norra Stambanan och två såldes år 1935 till Gävle - Dala Järnväg. Sista tjänstgöring skedde 1961-62 då några lok åter sattas i trafik med kalktåg mellan Rättvik och Falun. Därefter ställdes de undan. R 975 överlämnades år 1963 til Danska Statsbanorna i utbyte mot DSB E 964 d. v. s. SJ F 1200. Kvarvarande lok slopades 1973 och 976 överlämnades till Järnvägsmuseum.


Längd:
19,85 m.
Tjänstevikt:
84,8 ton
Mat. vikt:
76,8 ton
Tendervikt:
21,2 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,3 m.
Kol:
4 ton
Vatten:
20 m³
Hastighet:
50 km/h
Antal:
5 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ R 974R 974Motala1908Sålt 1935 till GDJ R3 69.
SJ R 975R 975
Motala1908Sålt 1935 till GDJ R3 70. Retur 1948 från GDJ R3 70. Boden 1957-60 (beredskapslok). Falun 1961. Bytet 1963 med DSB E 964 (f. d. SJ F 1200). Skrotat 1963/64 av Nordisk Jern og Metal i Glostrup, Danmark.
SJ R 976R 976
Nohab1909Slopat 1973 och överlämnad till Järnvägsmuseum. Falun 1978. Gävle 2006.
SJ R 977R 977
Nohab1909Boden 1957. Boden 1960 (beredskapslok). Falun 1962. Slopat 1973.
SJ R 978R 978Nohab1909Slopat 1973.
SJ Rc2 1093

Järnvägsböcker

Järnvägsminnen 14. Del 1: Bilder från stationer och linjer 1960-1970

Järnvägsminnen 14. Del 1: Bilder från stationer och linjer 1960-1970
Pris 249 kr.

Läs mer
SJ E6 1708

Jag vill lägga till följande på denna sida: