SJ ånglok

SJ Littera N

SJ Littera N (II)
574 … 1448

(Tillbaka till listan)

För malmtågsväxling och påskjutning av malmtåg anskaffades år 1900 åtta åttakopplade tanklok för Malmbanan. Man fann dock snabbt att loktypen även var lämplig för tung växling på syd- och mellansvenska bangårdar och fram till år 1920 utökades antalet till totalt 64 lok, samtliga våtånglok. Det var dock lämpligt att även förse växellok med överhettare och 1922-32 inlades överhettning i 44 av loken som erhöll nytt littera Na. Övriga lok slopades eller såldes åren 1925-37 till GDJ, TGOJ, JLJ, HHJ, SSJ och NBsJ, däribland N 578, 641, 645 och 1167 som vid förstatligandet av Gävle - Dala Järnväg återvände 1948, varvid även dessa fick överhettning.
Från 1942 hette loktypen åter N vid SJ, då alla lok (även de förstatligade) nu var överhettarlok och lika. N-loken kom att bli omtyckta och oumbärliga växellok på bangårdar och i hamnar runt om i landet ända till ångloksdriftens upphörande. De ställdes av som beredskapslok, men slopades fram till 1973. De flesta strotades, men en handfull finns kvar som museilok.


Längd:
9,9 m.
Tjänstevikt:
55,8 ton
Mat. vikt:
43,8 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,2 m.
Kol:
1,5 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
64 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ N 574N 574Motala1900Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ N 575N 575Motala1900Sålt 1927 till OFWJ 38.
SJ N 576N 576Motala1900Ombyggt 1929 till SJ Na 576.
SJ N 577N 577Motala1900Sålt 1928 till FLJ 111.
SJ N 578N 578Motala1900Sålt 1925 till LKAB 20.
SJ N 579N 579Motala1900Sålt 1929 till OFWJ 39.
SJ N 580N 580Motala1900Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ N 581N 581Motala1900Slopat 1936. Skrotat 1936 i Vislanda.
SJ N 634N 634Motala1901Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ N 635N 635
Motala1901Katrineholm 1906. Ombyggt 1923 till SJ Na 635.
SJ N 636N 636Motala1901Sålt 1928 till ÖKJ 151.
SJ N 637N 637Motala1901Slopat 1935. Skrotat 1935 i Vislanda.
SJ N 638N 638Motala1901Ombyggt 1932 till SJ Na 638.
SJ N 639N 639Motala1901Ombyggt 1930 till SJ Na 639.
SJ N 640N 640Motala1901Sålt 1925 till LKAB 21.
SJ N 641N 641Motala1901Sålt 1928 till GDJ Z 84.
SJ N 642N 642Motala1901Slopat 1937. Skrotat 1937 i Vislanda.
SJ N 643N 643Motala1901Ombyggt 1930 till SJ Na 643.
SJ N 644N 644Motala1901Ombyggt 1931 till SJ Na 644.
SJ N 645N 645Motala1901Sålt 1928 till GDJ Z 85.
SJ N 1129N 1129Falun1912Ombyggt 1922 till SJ Na 1129.
SJ N 1130N 1130Falun1912Ombyggt 1922 till SJ Na 1130.
SJ N 1131N 1131Falun1912Ombyggt 1925 till SJ Na 1131.
SJ N 1132N 1132Falun1912Ombyggt 1924 till SJ Na 1132.
SJ N 1133N 1133Falun1912Ombyggt 1924 till SJ Na 1133.
SJ N 1134N 1134Falun1912Ombyggt 1922 till SJ Na 1134.
SJ N 1166N 1166Atlas1913Sålt 1925 til LKAB 19.
SJ N 1167N 1167
Atlas1913Sålt 1925 til LKAB 17. 1948 retur från GDJ Z 87. Gävle 1954, 57, 60 och 67. Hagalund 1971. I drift 1971. Slopat 1973.
SJ N 1168N 1168Atlas1914Ombyggt 1923 till SJ Na 1168.
SJ N 1169N 1169Atlas1914Ombyggt 1923 till SJ Na 1169.
SJ N 1170N 1170Atlas1914Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SJ N 1171N 1171Atlas1914Ombyggt 1925 till SJ Na 1171.
SJ N 1172N 1172Atlas1914Slopat 1938. Skrotat 1939 i Vislanda.
SJ N 1173N 1173Atlas1914Ombyggt 1926 till SJ Na 1173.
SJ N 1243N 1243Atlas1915Ombyggt 1925 till SJ Na 1243.
SJ N 1244N 1244Atlas1915Ombyggt 1926 till SJ Na 1244.
SJ N 1245N 1245Atlas1915Ombyggt 1925 till SJ Na 1245.
SJ N 1246N 1246Atlas1915Sålt 1925 till LKAB 18.
SJ N 1301N 1301Falun1917Ombyggt 1926 till SJ Na 1301.
SJ N 1302N 1302Falun1917Ombyggt 1922 till SJ Na 1302.
SJ N 1303N 1303Falun1917Sålt 1934 till Fagersta Bruk AB N 3. Slopat 1966. Skrotat 1967 i Fagersta.
SJ N 1304N 1304Falun1917Ombyggt 1922 till SJ Na 1304.
SJ N 1305N 1305Falun1917Ombyggt 1927 till SJ Na 1305.
SJ N 1403N 1403ASJ-F1918Ombyggt 1926 till SJ Na 1403.
SJ N 1404N 1404ASJ-F1918Ombyggt 1928 till SJ Na 1404.
SJ N 1405N 1405ASJ-F1918Ombyggt 1924 till SJ Na 1405.
SJ N 1406N 1406ASJ-F1918Ombyggt 1923 till SJ Na 1406.
SJ N 1407N 1407ASJ-F1918Ombyggt 1929 till SJ Na 1407.
SJ N 1433N 1433Nohab1919Ombyggt 1929 till SJ Na 1433.
SJ N 1434N 1434Nohab1919Ombyggt 1929 till SJ Na 1434.
SJ N 1435N 1435Nohab1919Ombyggt 1928 till SJ Na 1435.
SJ N 1436N 1436Nohab1919Ombyggt 1927 till SJ Na 1436.
SJ N 1437N 1437
Nohab1919Ombyggt 1926 till SJ Na 1437.
SJ N 1438N 1438ASJ-F1919Ombyggt 1927 till SJ Na 1438.
SJ N 1439N 1439ASJ-F1919Ombyggt 1930 till SJ Na 1439.
SJ N 1440N 1440ASJ-F1919Ombyggt 1929 till SJ Na 1440.
SJ N 1441N 1441ASJ-F1919Ombyggt 1928 till SJ Na 1441.
SJ N 1442N 1442ASJ-F1919Ombyggt 1926 till SJ Na 1442.
SJ N 1443N 1443ASJ-F1919Ombyggt 1932 till SJ Na 1443.
SJ N 1444N 1444ASJ-F1920Ombyggt 1931 till SJ Na 1444.
SJ N 1445N 1445ASJ-F1920Ombyggt 1927 till SJ Na 1445.
SJ N 1446N 1446ASJ-F1920Ombyggt 1928 till SJ Na 1446.
SJ N 1447N 1447ASJ-F1920Ombyggt 1929 till SJ Na 1447.
SJ N 1448N 1448ASJ-F1920Ombyggt 1932 till SJ Na 1448.
Hectorrail

Järnvägsböcker

I stadens spår: fotografier från Stockholms tunnelbana

I stadens spår: fotografier från Stockholms tunnelbana
Pris 174 kr.

Läs mer
SJ B 1135

Jag vill lägga till följande på denna sida: